SV388 với mong muốn hỗ trợ cho người nông dân có thể phát triển mang lại hiệu quả cao cho việc nuôi gà. Đã tổ chức một buổi tọa đàm về nuôi gà với những nông dân của các vùng đồng...